มอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดี แต่ยากจน

หมวดหมู่: กิจกรรม

          เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างบริษัทฯกับประชาชนและผู้นำท้องถิ่น  ทางตัวแทนบริษัทฯจากสำนักงานนครราชสีมาจึงได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ยากจนจำนวน  5  ทุน ทุนละ 1,000  บาท  พร้อมทั้งขนม ไอศรีมให้แก่เด็กนักเรียนให้โรงเรียนบ้านปราสาท  ตำบลเมืองปราสาท  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

09 พฤศจิกายน 2560

ผู้ชม 1348 ครั้ง

Engine by shopup.com