มอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดี แต่ยากจน

หมวดหมู่: กิจกรรม

    เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ได้ดำเนินการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับประชาชนและผู้นำท้องถิ่น  ซึ่งในแผนงานเจาะสำรวจเพื่อเก็บตัวอย่างแร่เกลือหินและแร่โพแทชได้ดำเนินการสำรวจอยู่ในเขตพื้นที่บ้านสวน  ตำบลโคกสูง ทั้งนี้ทางสำนักงานนครราชสีมาได้ไปดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ยากจนจำนวน  5  ทุน ทุนละ 1,000  บาท  และขนมให้แก่เด็กนักเรียนให้โรงเรียนหนองไข่น้ำ  ตำบลโคกสูง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับการต้อนรับจากคณะครูและบุคลากรทางโรงเรียนบ้านปราสาทเป็นอย่างดี

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

01 ธันวาคม 2560

ผู้ชม 1382 ครั้ง

Engine by shopup.com