มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561

หมวดหมู่: กิจกรรม

       เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม  คณะตัวแทนจากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แก่คณะทำงานในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทั้งในส่วนกรุงเทพฯ และเขตจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะสำรวจของบริษัทฯ

 

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

 

 

11 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 2250 ครั้ง

Engine by shopup.com