กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561

หมวดหมู่: กิจกรรม

       เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กๆในพื้นที่ชุมชม ทางบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด จึงได้ถือโอกาสเนื่องในวันเด็กแห่งชาติจัดกิจกรรม และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนโพธารามพิทยาคม ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 12 มกราคม 2561 

 

 

16 มกราคม 2561

ผู้ชม 1357 ครั้ง

Engine by shopup.com