คณะจากกรมทรัพยากรธรณีวิทยา โดยสำนักงานทรัพยากรแร่ เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงานนครราชสีมา

หมวดหมู่: กิจกรรม

ทางคณะจากกรมทรัพยากรธรณีวิทยา โดยสำนักงานทรัพยากรแร่เดินทางถึงสำนักงานนครราชสีมา

เมื่อเวลา  12.00  น.  ร่วมรับประทานอาหารที่โรงครัว สำนักงานนครราชสีมา

เวลา  13.30  น.  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านธรณีวิทยาในเขตท้องที่อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ต่อไป

          โดยทางผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรแร่ โดยกรมทรัพยากรธรณี  ได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ เนื่องจากในระยะนี้มีการดำเนินการร่างแผนแม่บทเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรแร่  จึงได้ขอเข้าเยี่ยมชมผู้ประกอบการที่กำลังดำเนินการสำรวจ  เพื่อฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากร

 

 

เวลา  15.00  น.   ทางคณะฯ  ได้เข้าเยี่ยมชมโกดังของทางบริษัทฯ 

 

เวลา  16.00  น.   ทางคณะฯ  ได้เข้าเยี่ยมชมหลุมเจาะ Rig C  - NS5504F  ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านโนนสูง  ตำบลด่านจาก  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรแร่ โดยกรมทรัพยากรธรณีได้กล่าวชื่นชมบริษัทฯ  เกี่ยวกับการบริหารจัดการรวมถึงงานมวลชนที่มีการดูแลได้ดี

10 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 978 ครั้ง

Engine by shopup.com