การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธรณีวิทยาแหล่งแร่โพแทช เกลือหิน"

หมวดหมู่: กิจกรรม

          เนื่องด้วยทางกรมทรัพยากรธรณีวิทยา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธรณีวิทยาแหล่งแร่โพแทช เกลือหิน ขึ้นในระหว่าง

วันที่ 20-23 สิงหาคม 2561

          วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรแร่ ได้นำคณะเข้าศึกษาดูงานการเจาะสำรวจแร่

          

          เวลา  13.30  น.   ทางคณะฯ  ได้เข้าเยี่ยมชมหลุมเจาะโพแทชของบริษัทฯ

 

          

          เวลา  14.00  น.   ทางคณะฯ  ได้เข้าเยี่ยมชมโกดังของทางบริษัทฯ

 

 

          เวลา  15.00  น.  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านธรณีวิทยา

 

24 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 749 ครั้ง

Engine by shopup.com