สถานภาพทรัพยากรแร่โพแทช

การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการรแร่เชิงพื้นที่และรายชนิดแร่
สถานภาพทรัพยากรแร่โพแทช โดย สถาพร กาวิเนตร (นักธรณีวิทยาชำนาญการ)
24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

Download File

 

20 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 1242 ครั้ง

Engine by shopup.com