มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

หมวดหมู่: กิจกรรม

     เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับประชาชนและผู้นำท้องถิ่น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ยากจนจำนวน  5  ทุน ทุนละ 1,000  บาท จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและมอบเครื่องกรองน้ำดื่มให้โรงเรียนบ้านเมืองที   ทั้งนี้ก็ได้รับการต้อนรับจากคณะครูและบุคลากรทางโรงเรียนบ้านเมืองที , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท , กำนันตำบลเมืองปราสาท  , ผู้ใหญ่บ้านเมืองที  เป็นอย่างดี

ภาพประกอบกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา

 

 

 

 

12 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 1204 ครั้ง

Engine by shopup.com