“มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

หมวดหมู่: ข่าวสารอัพเดท

    วันที่12 กุมภาพันธ์ 2561 นายดิเรก รัตนวิทย์ ตัวแทนจากสมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย และในฐานะที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ธรรมาภิบาลเหมืองแร่ ร่วมกับกิจการเหมืองแร่ไทย สภาการเหมืองแร่ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อมุ่งมั่นให้การประกอบกิจการเหมืองแร่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมและสุขภาพประชาชน ภายในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (Thailand Green and Smart Mining Forum 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

17 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 1430 ครั้ง

Engine by shopup.com