เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์ของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ กำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่: กิจกรรม

ทีมมวลชนสัมพันธ์ติดตามที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์ของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ กำกัด (มหาชน) ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

20 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 3493 ครั้ง

Engine by shopup.com