ประมวลภาพงานบุญ และกิจกรรมกระชับมิตร

หมวดหมู่: กิจกรรม

   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และการแข่งขันกีฬาสีขึ้น ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงาน และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนังงาน โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกัน คือในช่วงเช้าจะทำพิธีเจิมเครื่องจักร เลี้ยงพระและพิธีไหว้ครู ส่วนในช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

 

กิจกรรมช่วงเช้า

ติดชื่อเครื่องเจาะ "การะเกด"

ติดชื่อเครื่องเจาะ "การะเกด" และ "กระดังงา"

พระคุณเจ้าทำพิธีเจิมเครื่องเจาะ

ถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์

 

กิจกรรมช่วงบ่าย

แข่งขันชักเย่อระหว่างทีมการะเกด และทีมกระดังงา

คุณวิลาวัลย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร มอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ

การแข่งขันงัดข้อระหว่างทีมกระดังงา และทีมการะเกด

คุณถาวร กรรมการผู้ดำเนินงานฝ่ายบริหาร มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ

30 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 3633 ครั้ง

Engine by shopup.com