กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

หมวดหมู่: กิจกรรม

        ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ได้ดำเนินการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับประชาชนและผู้นำท้องถิ่น  ซึ่งในแผนงานเจาะสำรวจเพื่อเก็บตัวอย่างแร่เกลือหินและแร่โพแทช  สำหรับเครื่องเจาะกระดังงานจะดำเนินการเจาะสำรวจในพื้นที่บ้านดอนท้าว  ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท มีเด็กเล็กจำนวน 52 คน  ชาย 23 คน  หญิง 29 คน  จากผุ้ปกครองบ้านกระเพรา บ้านดอนท้าว  บ้านดอนหนาด  บ้านโนนพัฒนา  บ้านปราสาท ส่งเข้ารับการพัฒนาและเตรียมตัวด้านการเรียนรู้ก่อนวัยเรียน

       โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็กและแจกของเด็กเล่น ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท กำนันตำบลเมืองปราสาท ผู้ใหญ่บ้านดอนหนาด  ผู้ใหญ่บ้านดอนท้าวเป็นอย่างดี

 

 ประมวลภาพกิจกรรม

 

12 กันยายน 2560

ผู้ชม 3679 ครั้ง

Engine by shopup.com