ความเป็นมาเกี่ยวกับเรา

     บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2552 เพื่อดำเนินธุรกิจสำรวจแร่โปแตช เกลือหิน และแร่ทุกชนิด นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในบริษัทของประเทศไทยที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานสำรวจ พัฒนา แปรรูปและผลิตด้านพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการด้านพลังงานและเหมืองแร่ รวมถึงการมีบทบาทที่สำคัญในภาคพลังงานของประเทศไทย

     เมื่อปี พ.ศ.2012 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาการเหมืองแร่

     เมื่อปี พ.ศ.2015 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในห้าของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โพแทชจำนวน 13 แปลง พื้นที่รวม 130,000 ไร่ ในเขตท้องที่อำเภอเมือง และ อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา


20 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 3479 ครั้ง

Engine by shopup.com